Biofeedback

Biofeedback jest swoistą „gimnastyką dla mózgu” bazującą na jego plastyczności i zdolności do samoorganizacji różnych obszarów funkcjonalnych. Regularne treningi EEG Biofeedback powodują, że mózg zapamiętuje, utrwala, a następnie wykorzystuje wyćwiczone umiejętności w życiu codziennym, sprawiając, że nauka przychodzi z łatwością, zwiększa się koncentracja, następuje rozwój zdolności językowych i sportowych. Dodatkowo regularne sesje terapeutyczne wyciszają nadmierne emocje, likwidują stany lekowe oraz pomagają radzić sobie z trudnymi sytuacjami.

Terapia Biofeedback kierowana jest do osób z zaburzeniami:

  • psychologicznymi: autyzm, ADHD, dysleksja, dysgrafia, zaburzenia koncentracji i uwagi, zaburzenia pamięci, zaburzenia snu.
  • neurologicznymi: mózgowe porażenie dziecięce, padaczka, urazy mózgu, stany po urazie czaszki lub udarze mózgu, migrena, bóle głowy;
  • psychiatrycznymi: depresja, anoreksja, bulimia, nerwice, pobudzenie psychoruchowe, schizofrenia, psychozy, zespół obsesyjno-kompulsywny, uzależnienia, m.in. alkoholowe;

Trening EEG Biofeedback jest przydatny dla poprawy zdrowia dzieci i młodzieży w stanach:

  • trudności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, kłopoty z koncentracją;
  • zaburzeń uczenia się i zachowania (zaburzenia uwagi, nadwrażliwość, nadpobudliwość psychoruchowa – ADHD, ADD);
  • zaburzeń rozwojowych (upośledzenie umysłowe, zespół Aspergera);
  • zaburzeń pracy mózgu (rehabilitacja po urazach mózgu, udarze);
  • zaburzeń snu i stanów lękowych;
  • tremy, złej samooceny.

Treningi odbywają się zazwyczaj 1-2 razy w tygodniu. Pacjent powinien być wypoczęty oraz nie spożywać bezpośrednio przed nimi słodkich przekąsek. W trakcie terapii nie wskazane są przerwy dłuższe niż 1 tygodniowe. W treningach używane jest urządzenie produkcji firmy Mind Media (Holandia) – Nexus-10 oraz, na specjalne życzenie pacjenta, czepek bezżelowy typu Headset.