Covid19: Dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo

Informacje na temat środków bezpieczeństwa.

Wskazówki dla Państwa:

– prosimy o punktualne przyjście i w miarę możliwości bez osób towarzyszących, aby nie czekać w placówce
– prosimy o zasłanianie twarzy maseczką ochronną od 4 roku życia
– obowiązkowo myjemy ręce wchodząc na teren placówki oraz zalecamy powtórzyć czynność po zakończonej wizycie
– prosimy o uzupełnienie ankiety epidemiologicznej przed rozpoczęciem wizyty
– robimy pomiar temperatury ciała w razie wyższej niż 38 stopni jesteśmy zobowiązani przełożyć wizytę bądź zmienić jej formę na on-line
– bardzo prosimy zachować dystans 2m od innych osób
– zachęcamy do płatności bezgotówkowych, bądź do przedpłaty przelewem


Co robimy w Centrum Ben, żeby zapewnić bezpieczne warunki pracy:

– Stosujemy się do wytycznych głównego Inspektoratu Sanitarnego,
– Udostępniamy płyny dezynfekujące tylko atestowane z właściwościami wirusobójczymi,
– ekrany ochronne na recepcji chronią naszych pracowników oraz Państwa,
– udostępniamy jednorazowe rękawiczki i maseczki jeżeli zajdzie taka potrzeba,
– nie przyjmujemy stacjonarnie pacjentów na kwarantannie lub z objawami infekcji.


Szanowni Państwo zwracamy się do Państwa o odpowiedzialne postępowanie w sytuacji, w której u kogoś zostanie potwierdzony Covid-19 należy niezwłocznie poinformować nas o tym mailowo bądź telefonicznie 507 123 243