Leczenie Depresji

Depresja jest określeniem ogólnym, oznaczającym grupę różnych stanów chorobowych przejawiających się w podobny sposób, ale mających różną przyczynę i sposoby leczenia. Choroba ta nie różni się niczym od innych chorób pod względem mechanizmów powstawania, przyczyn, sposobów zapobiegania czy leczenia – dlatego nie można się jej wstydzić, tak, jak nie wstydzimy się cukrzycy czy nadciśnienia.

W ostatnich kilkudziesięciu latach z różnych przyczyn wyraźnie zwiększyła się częstość występowania depresji.

Jeśli zauważyłeś u siebie lub osoby bliskiej poniższe objawy zadzwoń!

  • długotrwały stan smutku
  • brak odczuwania przyjemności
  • zmniejszenie zainteresowania sprawami, które do tej pory były interesujące
  • brak aktywności
  • bezsenność albo hipersomnie (nadmierna senność)
  • brak apetytu
  • poczucie winy, niską samoocenę
  • występujący lęk i niepewność
  • nawracające myśli samobójcze.

Jak leczymy depresje?

W BEN MED w leczeniu depresji stosuje się leczenie farmakologiczne połączone z profesjonalną psychoterapią. Prowadzenie leczenia w sposób prawidłowy pozwala zniwelować całkowicie lub znacznie zmniejszyć objawy choroby.

Stany depresyjne mogą współwystępować z okresami podwyższonego nastroju czyli epizodami manii, wtedy mamy do czynienia z chorobą afektywną dwubiegunową. Choroba polega na odczuwaniu na zmianę smutku i nieuzasadnionej przyczynami zewnętrznymi euforii.

Nie każdy smutek musi oznaczać depresję, natomiast każda depresja łączy się ze smutkiem.

Diagnoza depresji wymaga bezwzględnego zwrócenia się po pomoc lekarską, która spowoduje wykluczenie choroby bądź zaplanuje jej najodpowiedniejsze leczenie.

Nie można samego siebie wyleczyć, należy współpracować z lekarzem lub psychoterapeutą. Współpraca sprawia, że skuteczność leczenia przeciwdepresyjnego staje się wyraźnie większa.