Leczenie Nerwicy i Lęków

Czym jest lęk? Lęk w przeciwieństwie do strachu pojawia się gdy niebezpieczeństwo nie istnieje lub jest mało prawdopodobne. Około 25% populacji osób dorosłych doświadcza w swoim życiu objawów różnych zaburzeń lękowych. Pojawiający się lęk przeszkadza w funkcjonowaniu, determinuje życie człowieka, staje się jego treścią oraz co charakterystyczne wywołuje objawy somatyczne z ciała.

Objawy zaburzeń lękowych:

– zblednięcie, czerwienienie się, drżenie mięśni, napięcie mięśniowe, pocenie się, napięcie i niepokój, bezsenność, przyśpieszenie rytmu serca, kłucie serca, ból w klatce piersiowej, zawroty głowy, ból głowy, duszności, przyspieszenie i pogłębienie oddechu, poczucie dławienia się, omdlewanie, nudności i wymioty, skurcz śledziony, ból w podbrzuszu, itp.

Jeśli zaobserwowałeś u siebie lub osoby bliskiej te objawy zadzwoń!

Jak leczymy zaburzenia lękowe?

Osoby doświadczające powyższych objawów, po wykluczeniu chorób somatycznych, powinny zastosować psychoterapię ukierunkowaną na pozbycie się przyczyny dolegliwości fizycznych jak i psychicznych, którą jest stale występujący lęk.
Wobec tego, iż zaburzenia lękowe mają charakter psychogenny, najskuteczniejszą metodą leczenia jest odpowiednio zaplanowana psychoterapia z ewentualnym wsparciem farmakoterapii, jeśli zachodzi konieczność wyciszenia objawów.

Najczęściej występujące zaburzenia lękowe:

  • Fobie specyficzne, np. agorafobia, akrofobia, klaustrofobia i inne, charakteryzujące się niepokojem w chwili zetknięcia z przedmiotem lub sytuacją, zdecydowanym unikaniem i nieracjonalnością postępowania.
  • Fobia społeczna, która prowadzi do izolacji – objawia się obawą przed znalezieniem się w centrum uwagi innych, wygłaszaniem poglądów, ośmieszeniem, upokorzeniem i zawstydzeniem.
  • Lęk uogólniony, osoba doświadcza nieokreślonego napięcia i niepokoju w życiu codziennym,
  • Lęk paniczny – doświadczanie ataków paniki, które mają nagły początek, krótkie trwanie oraz silne objawy somatyczne, które powodują silny lęk przed nagłą śmiercią bez uzyskania pomocy.
  • Zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, charakteryzujące się występowaniem uporczywych myśli obsesyjnych oraz zachowań czyli kompulsji, mających obniżyć napięcie związane z obsesją.
  • PTSD, zespół stresu pourazowego – uporczywe, ponowne, silne przeżywanie wcześniejszych traumatycznych wydarzeń, które objawia się w snach, halucynacjach oraz powtórnych przebłyskach minionych traumatycznych zdarzeń.