Leczenie Zaburzeń Snu

Najczęściej występującym zaburzeniem snu jest bezsenność. Jest to zjawisko złożone, ponieważ powstaje na skutek działania czynników psychologicznych, środowiskowych i biologicznych.

Bezsenność często pojawia się okresowo wskutek:

 • krytycznych wydarzeń życiowych,
 • przy występowaniu chorób somatycznych,
 • przez nieprzestrzeganie higieny snu,
 • nadużywania leków lub środków psychoaktywnych,
 • przy występowaniu różnych zaburzeń psychicznych,
 • lub w innych sytuacjach wynikających z otoczenia.

Bezsenność trwająca krótki czas to zjawisko powszechne i nie wymaga leczenia. Jeśli jednak występuje chroniczny brak zadowalającego snu, a w tym:

 • trudności z zasypianiem,
 • częste wybudzanie się w trakcie snu,
 • czy też zbyt wczesne budzenie rano, należy zasięgnąć specjalistycznej porady lekarskiej.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!!!

Chroniczna bezsenność prowadzi do:

 • osłabienia organizmu,
 • spadku odporności,
 • stresu,
 • zaburzeń hormonalnych,
 • chorób somatycznych,
 • oraz zaburzeń psychicznych, tj. do depresji, lęków czy nerwic.

Charakterystyczne jest to, że przyczyny bezsenności mogą być również jej skutkami, dlatego brak profesjonalnej pomocy prowadzi do błędnego koła oraz pogłębienia problemów. Inne zaburzenia snu leczone w naszej poradni: Nadmierna senność (hipersomia) Występuje najczęściej przy depresji, chorobach metabolicznych, okresach trudnych przeżyć i napięć. Powoduje zmniejszenie czujności w funkcjonowaniu, wydłużonym czasie reakcji na bodźce i pogorszenie sprawności fizycznej i poznawczej. Zaburzenie rytmu okołodobowego Charakteryzuje się brakiem synchronizacji między potrzebą spania a wymaganiami środowiskowymi, np. przy wykonywaniu pracy zmianowej. Niezadowolenie z ilości snu, które trwa dłuższy czas wymaga leczenia! W Centrum Psychoterapii BEN MED. Stosujemy autorski program leczenia z zakresu neurofizjologii snu dr hab. n. med. Wojciech Jernajczyka. Jest on twórcą jednej z pierwszych w Polsce Poradni Zaburzeń Snu. Pan doktor z ogromnymi sukcesami opiekuje się swoimi pacjentami w zakresie bezsenności oraz innych zaburzeń. Jeśli Ty lub osoba z Twojego otoczenia ma problem ze snem zadzwoń lub przyjdź do Naszej placówki. W Centrum BEN MED skutecznie pomożemy Ci w walce z zaburzeniami snu.