tDCS stymulacja przezczaszkowa

Metoda przezczaszkowej stymulacji stałoprądowej tCS (ang. transcranialcurrentstimulation) to innowacyjna metoda do stymulacji stałoprądowej mózgu. Metoda tCS jest metodą bezpieczną i nieinwazyjną, działającą na wiele obszarów naszego funkcjonowania oraz wyjątkowo łatwą w przeprowadzaniu.

Metoda przezczaszkowej stymulacji stałoprądowej tCS (ang. transcranial current stimulation) traktowana jest jako innowacyjna metoda do nieinwazyjnej stymulacji stałoprądowej mózgu. tDCS jest metodą bezpieczną, działającą na wiele obszarów naszego funkcjonowania.

W założeniu metody leży podawanie stałego bodźca elektrycznego o wartościach nie przekraczających 2mA, który ma zależnie od elektrody (katoda lub anoda) zmniejszyć lub zwiększyć wzbudzenie korowe. Powszechnie uważa się, że anoda ma działanie aktywujące, a katoda hamujące. Powoduje to zmianę aktywności mózgu i poprawę jego funkcjonowania.

Badacze są zgodni co do tego, że pod względem dawki, sposobu podania oraz wartości prądowych stymulacja tCS jest metodą nieinwazyjną .

Badania kliniczne potwierdzają medyczne wskazania przeprowadzenia zabiegów stymulacji mózgu w przypadku takich schorzeń jak:

  • poprawa funkcji poznawczych: pamięć, koncentracja, uczenie się,
    depresja
  • uzależnienia: alkohol, nikotyna, zaburzenia odżywiania

Cykl terapeutyczny, wymaga wykonania zleconej przez specjalistę ilości sesji (przeważnie do 10), trwających zazwyczaj od 20 – 30 minut. Konieczne jest przy tym, by terapia przebiegała systematycznie, a przerwa między sesjami nie była dłuższa niż dwa dni.
Przy dobrych efektach terapii wskazane jest powtórzenie cyklu terapeutycznego, ale nie wcześniej jak po trzech miesiącach.

Przeciwwskazaniem do wykonania zabiegów są: ciała obce w organizmie pacjenta oraz rozrusznik serca.
Korzystamy z najwyższej klasy systemu StarStim firmy Neuroelectrics. Sprzęt do terapii posiada certyfikaty medyczne bezpieczeństwa oraz zgodności z Unijną Dyrektywą 93/42EEC dotyczącą wyrobów medycznych.

Wśród użytkowników systemu StarStim firmy Neuroelectrics znajdują się instytuty badawcze, uczelnie takie jak: Imperial Collage London, University of Oxford, University of Montreal, University Massachusetts Lowel , Michigan State University i inne .
Terapia ta powszechna jest w krajach Europy Zachodniej takich jak Francja, Niemcy, Anglia, Włochy, a także USA. W Norwegii terapia prowadzona jest w ramach rządowego programu.

W Anglii bardzo popularne stało się, szczególnie wśród osób, które pasjonują się grami komputerowymi, uczą języków obcych, chcą większych swoją wydolność mózgu.

Rezultaty, jakie do tej pory udało się uzyskać w ciągu ostatnich 15 lat badań naukowych nad zastosowaniem metody tDCS, dają prawo twierdzić, że wkrótce może to być jedno z najbardziej popularnych i skutecznych narzędzi terapeutycznych, co być może raz na zawsze uwolni nas ona od konieczności zażywania leków na depresję.