Paweł Przybysz

Terapeuta  uzależnień, współuzależnienia i przemocy w nurcie poznawczo-behawioralnym, terapeuta zajęciowy.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od środków chemicznych i szkodliwych zachowań, współuzależnionymi, doznającymi przemocy oraz sprawcami przemocy. Prowadzi terapię indywidualną i grupową, których celem jest zrozumienie istoty uzależnienia, motywowania  do wypracowania i utrwalenia pożądanych zmian w sposobie myślenia, odczuwania i działania.

Absolwent Studium Pomocy Psychologicznej PTP IPZ, Studium Terapii Uzależnień PTP IPZ, Studium Rehabilitacji, Psychologii i Polityki Społecznej, Programu Rozwoju Osobistego PTP IPZ.

Posiada doświadczenie zawodowe w pracy z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin, doznającymi przemocy, stosującymi przemoc, osobami bezdomnymi, obecnie osadzonymi i opuszczającymi areszty i więzienia, osobami niepełnosprawnymi, seniorami.

Pracował w kilku ośrodkach psychoterapii, PIK-u, schronisku dla bezdomnych, aresztach, praktykę zdobywał w szpitalach, środowiskowym domu samopomocy, domu opieki dla seniorów.

 

Pracował społecznie w organizacjach pozarządowych, klubach integracyjnych, podejmował się różnej pracy wolontariackiej i społecznej.

 

Były członek prezydium Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w dz. Ochota, były członek Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przemocy w dz. Ochota.

 

Uczestnik szeregu specjalistycznych warsztatów i konferencji o tematyce i profilu zawodowym. Pracuje pod superwizją.

Zadzwoń teraz, aby umówić się na wizytę z tym lekarzem:

Tel: 22 844 19 00

Tel: 507 123 243

W trakcie rozmowy odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i umówimy na wizytę.

LUB
Zostaw swój nr telefonu, oddzwonimy do Ciebie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu zrealizowania kontaktu. Dane kontaktowe nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.