Zespół terapii uzależnień

Nasz zespół terapeutów uzależnień zapewnia fachowe wsparcie, anonimowość oraz dyskrecję. Proponujemy holistyczne (całościowe) podejście do problemu uzależnienia. Stosujemy metody pracy z ciałem i umysłem. Jako jeden z niewielu ośrodków, oprócz terapii indywidualnej, proponujemy hipnozę, która ułatwi Ci wprowadzanie pozytywnych zmian do życia. Celem spotkań terapeutycznych jest ułatwienie pracy osoby uzależnionej nad utrzymaniem abstynencji, obniżenie poziomu […]

Nasz zespół terapeutów uzależnień zapewnia fachowe wsparcie, anonimowość oraz dyskrecję. Proponujemy holistyczne (całościowe) podejście do problemu uzależnienia. Stosujemy metody pracy z ciałem i umysłem. Jako jeden z niewielu ośrodków, oprócz terapii indywidualnej, proponujemy hipnozę, która ułatwi Ci wprowadzanie pozytywnych zmian do życia.
Celem spotkań terapeutycznych jest ułatwienie pracy osoby uzależnionej nad utrzymaniem abstynencji, obniżenie poziomu przyjemności wynikającej z zażywania przyjmowanej substancji toksycznej oraz uwolnienie organizmu pacjenta od wewnętrznych blokad i napięć.
Efektem uczestnictwa w terapii jest ugruntowanie właściwych postaw w wychodzeniu z nałogu, utrzymanie przekonania, że można żyć bez używania substancji toksycznej, poszerzenie pola samoświadomości, przy umiejętnym wykorzystaniu wewnętrznych możliwości.
Program terapii uzależnień składa się z :

  • Diagnozy – spotkanie z terapeutą uzależnień ma formę rozmowy, podczas której psycholog oceni jakiej pomocy potrzebujesz i wspólnie z Tobą zaplanuje dalszą terapię.
  • Terapii indywidualnej, na której będziesz mógł omawiać to, co aktualnie budzi Twoje wątpliwości, z czym sobie nie radzisz i dzięki temu dokonywać lepszych wyborów życiowych.
  • Hipnozy – nieinwazyjnej metody, opartej na afirmacji i sugestii, wspomagającej leczenie terapeutyczne. Metoda rekomendowana jest jako bezpieczny, samodzielny środek terapeutyczny oraz jako dodatkowy element psychoterapii. W czasie trwania indukcji hipnotycznej zachowana jest świadomość oraz stan czuwania osoby indukowanej.

Pomóż sobie i bliskim. Uwolnij się od nałogu. Przyjdź do nas.